การตัดชิ้นงาน

ทางเมธาเมทัล ตัดชิ้นงานด้วย เครื่องเลื่อยสายพาน 5 เครื่อง เครื่องตัดวงเดือน 1 เครื่อง
 
ลูกค้ามั่นใจในความเที่ยงตรง แม่นยำ เสร็จเร็วตรงตามเวลานัด
 
 
 
 
คลิปสาธิตการตัดชิ้นงาน สแตนเลสกลม เกรด 304 ขนาด dia. 76.2mm ขาดในเวลา 35 วินาที
 

 

 

คลิปสาธิตการตัด อลูมิเนียม 6063T5 Ø 57.2mm ขาดภายในเวลา 6 วินาที