อลูมิเนียมอัลลอย เกรดอื่น ๆ Others Aluminium Alloys

Aluminium Alloy
อลูมิเนียมอัลลอยเกรดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น กรุณาโทรสอบถาม

DOWNLOAD ข้อมูลสินค้าได้ที่นี่ 


  • Aluminium Alloy5083อลูมิเนียมอัลลอย 5083 มีจำหน่ายในลักษณะแผ่น โดยลูกค้าสามารถตัดตามขนาด กว้าง x ยาว ได้ตามต้องการ โดยมีจำหน่ายในความหนาตามตารางด้านล่างนี้ Download รายละเอียด ตารา...

  • Aluminium Alloy6061อลูมิเนียมอัลลอย 6061 มีจำหน่ายในลักษณะเพลากลมและแผ่นโดยลูกค้าสามารถตัดตามขนาด กว้าง x ยาว ได้ตามต้องการ โดยมีจำหน่ายในขนาดความโตและความหนาตามตารางด้านล่างนี้ Do...

  • Aluminium Alloy7075อลูมิเนียมอัลลอย 7075 มีจำหน่ายในลักษณะ เพลากลมและแผ่น โดยลูกค้าสามารถตัดตามขนาด กว้าง x ยาว ได้ตามต้องการ โดยมีจำหน่ายในขนาดความโตและความหนาตามตารางด้านล่างนี้ ...