พลาสติคอุตสาหกรรม ซุปเปอร์ลีน Superlene Nylon6

พลาสติกวิศวกรรม ชนิด ซุปเปอร์ลีน superlene Nylon6

เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด นิยมนำไปทำเป็นส่วนประกอบของสินค้าต่าง ๆ เช่น ลูกล้อ , เขียง, แผ่นรองตัดต่าง ๆ อะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร ยานยนต์ ทั่ว ๆ ไป มีคุณสมบัติเนื้อแข็ง มีความทนทาน ลดเสียงดังเืมื่อเกิดการเสียดสี 

download รายละเอียด และตารางน้ำหนัก

คลิกที่นี่ Click Here